I Turniej Tenisa Ziemnego (06.07.2024)

Zarząd Klubu Seniora zaprasza członków Izby na I Turniej Tenisa Ziemnego organizowany przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
Turniej odbędzie się 6 lipca 2024 r. na korcie w Miedzianej Górze przy ul. Słonecznej 31.
Zapisy na ww. wydarzenie przyjmowane będą do 1 lipca 2024 r.

Program:
– rozpoczęcie turnieju godz. 10.00
– zakończenie turnieju i rozdanie nagród godz. 16.00
Organizatorzy zapewniają catering.

Ustala się:
1. ze względu na wielkość obiektu:
– limit uczestników Turnieju – maksimum 16 osób – graczy,
– limit osób towarzyszących – maksimum 14,
2. odpłatność za uczestnictwo:
– dla członków ŚOIIB w wysokości 20,00 zł/os.,
– dla osób towarzyszących w wysokości 50,00 zł/os.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce
Bank Pekao I/O Kielce nr rach. : 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214
Tytułem: Turniej Tenisa – Imię i Nazwisko