Wycieczka do Bawarii (29.04 – 04.05.2024)

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza członków Izby do uczestnictwa w wycieczce do Bawarii, która odbędzie się w dniach 29.04 – 04.05.2024 r. Zapisy są otwarte do 15 kwietnia br. wraz z wpłatą zaliczkową w wysokości 1300 zł. Dofinansowanie dla członka Izby wynosi 150 zł/czł. Dla osób spoza Izby pełna odpłatność. Obowiązuje limit miejsc 50 osób (pierwszeństwo w zapisie mają członkowie Izby).

Zał. 1 Program wycieczki

LISTA OSÓB ZAPISANYCH