ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych organów Izby i liczby delegatów na Krajowy Zjazd PIIB

czwartek, 23 sierpnia 2018 07:37
Drukuj

ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych organów Izby i liczby delegatów na Krajowy Zjazd PIIB