Publikacje Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - „Przewodnik Projektanta”.

czwartek, 22 lutego 2018 08:15
Drukuj

Publikacja Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - „Przewodnik Projektanta"

„Przewodnik Projektanta” to publikacja będąca zbiorem informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji. Skierowana jest do szerokiego grona osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o procesie projektowania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Przedstawiona jest również tematyka związana z obowiązującymi regulacjami prawnymi i procedurami z zakresu wykonywania działań projektowych w procesie inwestycyjnym.

Dla członków PIIB publikacja „Przewodnik Projektanta” jest bezpłatna. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem „Przewodnika Projektanta” proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta/

„Przewodnik Projektanta” edycja 2018 wydawany jestjakokwartalnik. Edycja publikacji z 2017 r. istnieje już tylko w formie elektronicznej i można ją pobrać ze strony [link]

Dla wszystkich osób zainteresowanych współtworzeniem publikacji „Przewodnik Projektanta” została przygotowana ankieta, która to dostępna jest na stronie www.izbudujemy.pl/ankieta

„KATALOG INŻYNIERA” edycja 2017/2018 – katalog dla członków PIIB

Zamów bezpłatną publikację – wypełnij formularz na stronie www.izbudujemy.pl/formularze/e_ki.php

„KATALOG INŻYNIERA” to publikacja, w której zamieszczone są oferty firm zajmujących się produkcją, dystrybucją, a także wykonawstwem w zakresie szeroko rozumianej branży budowlanej i instalacyjnej.

Dane o produktach i ich najważniejsze parametry techniczne umieszczone są w tabelkach. Dzięki temu informacje są przedstawione w czytelny i przejrzysty sposób oraz ułatwiają szybkie odnalezienie tego, co jest najistotniejsze. Zamieszczona charakterystyka produktów jest ściśle konsultowana z firmami, które zamieszczają prezentacje.

 

Aktualnie pracujemy nad kolejną edycją katalogu, termin druku – grudzień 2018 r.

 

Dystrybucja „KATALOGU INŻYNIERA” jest imienna – publikacja jest wysyłana do osób, które złożą zamówienie i są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Główne działy „KATALOGU INŻYNIERA”:

- nowości i technologie

- materiały budowlane i wykończeniowe

- materiały instalacyjne

- sprzęt budowlany i transport

- oprogramowanie komputerowe

- prezentacje firm produkcyjnych i wykonawczych.

 

„KATALOG INŻYNIERA” zawiera szczegółowe parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych, hydro-i termoizolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych. Zamieszczane są opisy produktów z branży pokryć dachowych, stolarki otworowej i bram, posadzek i nawierzchni, chemii budowlanej, urządzeń dźwigowych oraz sprzętu budowlanego. Kolejny duży dział jest poświęcony urządzeniom i materiałom stosowanych w instalacjach sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych.

W publikacji zamieszczone są także informacje o programach komputerowych wykorzystywanych m.in. przez konstruktorów, projektantów czy kosztorysantów. Tak jak i w latach ubiegłych również i w tym roku firmy wykonawcze i produkcyjne mają swoje miejsce w katalogu – dział Prezentacje firm. Artykuły dotyczące nowych i ciekawych technologii budowlanych, a także zastosowania produktów w praktyce są zamieszczane w dziale Nowości i technologie.

 

Publikacja „KATALOG INŻYNIERA” zostanie wysłana wraz z miesięcznikiem „Inżynier Budownictwa”, na koszt wydawcy, na przełomie 2018/2019 r.

 

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa katalog jest bezpłatny.

 

Ilość egzemplarzy jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego składania zamówień na publikację.

 

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa PIIB www.izbudujemy.pl