Uchwała 9/P/04 Prezydium PIIB

wtorek, 23 listopada 2010 11:43
Drukuj

UCHWAŁA 9/P/04

 

Prezydium Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 6/P/04

Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia uchylić uchwałę 6/P/04 z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zasad pomocy koleżeńskiej w PIIB.

 

Dr inż. Janusz RYMSZA                                                        Prof. Zbigniew GRABOWSKI

Sekretarz Krajowej Rady                                                               Prezes Krajowej Rady