Uchwała 6/P/04 Prezydium PIIB

wtorek, 23 listopada 2010 11:41
Drukuj

UCHWAŁA 6/P/04

 

Prezydium Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad pomocy koleżeńskiej w PIIB

 

Prezydium Krajowej Rady przyjmuje następujące zasady pomocy koleżeńskiej :

1. Na wniosek Okręgowej Izby bezrobotni członkowie PIIB mogą być zwolnieni z rocznej składki członkowskiej na Krajową Izbę  (60zł) oraz opłaty za roczne ubezpieczenie OC (100zł).

2. Środki na ten cel przewidziane są w budżecie Krajowej Izby na roki 2004.

3. Niniejsze zasady obowiązują w roku 2004.

 

 

Dr inż. Janusz RYMSZA                                                        Prof. Zbigniew GRABOWSKI

Sekretarz Krajowej Rady                                                               Prezes Krajowej Rady