Terminy kwalifikacji i egzaminów - sesja I / 2020

wtorek, 14 stycznia 2014 09:38 Łukasz
Drukuj

 

T E R M I N A R Z
wiosennej Sesji Egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
w 2020 roku
Lp Data Dzień
1 13/02 Czwartek Ostateczny termin przyjmowania wniosków przez OKK
o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane
2 22/05 Piątek Egzamin testowy we wszystkich OKK godz. 10
3 23/05 Sobota
Ogłoszenie wyników z egzaminu pisemnego
4 25/05 Poniedziałek
Rozpoczęcie Egzaminów ustnych
5 09/06 Wtorek
Zakończenie Egzaminów ustnych
6 06/07/2020
Poniedziałek
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych