UPRAWNIENIA - druki i formularze

środa, 17 listopada 2010 12:04 Łukasz
Drukuj

 

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Dokument w formacie WORD

Dokument Adobe Reader PDF

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

FORMULARZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

(po 25 września 2014r.)

ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU PRAKTYKI DO 15-02-1995 LUB PRAKTYKI ODBYTEJ ZA GRANICĄ

ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ŻYCIORYS ZAWODOWY
WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH
UCHWAŁA NR 24/R/14 KRAJOWEJ RADY PIIB W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
TEKST ŚLUBOWANIA

 

Do otwarcia/wydruku formularzy w formacie PDF służy program Adobe Reader, dostępny np. tutaj.
Do otwarcia/wydruku formularzy w formacie DOC służy np. program Word Viewer, dostępny np. tutaj.