POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY ŚOIIB POD NOWYM KIEROWNICTWEM

piątek, 31 lipca 2020 00:57 M.S.
Drukuj

W środę, 29 lipca, odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po raz pierwszy w roli przewodniczącego prowadził je doktor Stefan Szałkowski.

Na wstępie spotkania Andrzej Pawelec - wiceprzewodniczący Okręgowej Rady odczytał listy gratulacyjne, jakie przekazano na ręce nowego przewodniczącego w związku z jego nominacją na to stanowisko. Wśród serdecznych gratulacji oraz życzeń sukcesów i wszelkiej pomyślności w prowadzeniu Izby w nowej kadencji, były ciepłe słowa od profesora Zbigniewa Kledyńskiego - prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczących okręgowych Izb: Kujawsko-Pomorskiej, Łódzkiej, Dolnośląskiej, Małopolskiej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także prezesów jędrzejowskiej firmy Kartel, przewodniczącego NOT, Związku Mostowców.

Prezes Zbigniew Kledyński przekazał także gratulacje dla Bolesława Balcerka, który został wybrany na delegata na Krajowy Zjazd Izby.

Specjalne słowa podziękowania i uznania, profesor Kledyński przekazał także wiceprzewodniczącemu Izby Andrzejowi Pawelcowi, który po śmierci prezesa Wojciecha Płazy pełnił obowiązki przewodniczącego Świętokrzyskiej Izby. To były szczególnie trudne miesiące wytężonej pracy, także w związku ze zmianą systemu funkcjonowania Izby spowodowanej epidemią koronawirusa.

Podczas posiedzenia złożono sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Przekazano informację o stanie członków Izby. Jak powiedziała Wiesława Sobańska - dyrektor Biura Izby - stan członków na 2 lipca bieżącego roku wynosił ogółem 7264, w tym aktywnych 4199.

Przyjęto protokół z posiedzenia Okręgowej rady w dniu 16 czerwca.

Skarbnik Okręgowej Rady Danuta Jamrozik-Szymkiewicz złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Sprawozdania z działalności komisji w ostatnim okresie złożyli także Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Stanisław  Zieliński - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Major - Okręgowy rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Dariusz Adamek -  przewodniczący Okręgowego Sądu.

Przewodniczący Okręgowej Rady, nawiązując do swojego przemówienia inauguracyjnego, przedstawił najważniejsze plany na swoją kadencję i przydzielił członkom rady zadania na najbliższy czas. Jak powiedział, w swoich planach dotyczących pracy Izby, stawia na pierwszym miejscu na współpracę, aktywizację członków, pomoc i wsparcie dla młodych oraz współpracę ze światem nauki, biznesem i instytucjami oraz mediami.