Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

piątek, 07 lutego 2020 11:53 M.S.
Drukuj

W środę, 5 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach spotkało się Prezydium Izby. Posiedzeniu przewodniczył zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Andrzej Pawelec.

Informacje o wydarzeniach w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz  ze spotkań organów Krajowej i Okręgowej Izby, które miały miejsce w ostatnim miesiącu, a także sprawozdanie z przygotowań do Okręgowego Zjazdu świętokrzyskiej Izby oraz zmianach w porządku obrad i regulaminach były, między innymi, tematem spotkania Prezydium Izby.

Wśród ważnych tematów poruszonych na posiedzeniu znalazła się informacja o uchwaleniu przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jak poinformował z-ca przewodniczącego Andrzej Pawelec, długo wyczekiwaną przez środowisko inżynierów ustawą zajmie się  teraz Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Andrzej Pawelec  przedstawił także stan przygotowań i zmiany w porządku obrad na planowanym na 4 kwietnia bieżącego roku Okręgowym Zjeździe Izby. Podczas tego wydarzenia odbędą się bowiem w trybie nadzwyczajnym wybory przewodniczącego Okręgowej Rady. Zjazd zgodnie z planem będzie zjazdem sprawozdawczym. W tym celu zmieniony zostanie regulamin Zjazdu.

Sprawozdania z ostatnich wydarzeń złożyli Stanisław Zieliński - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Major - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,  Dariusz Adamek - przewodniczący Okręgowego Sądu oraz Danuta Jamrozik-Szymkiewicz - skarbnik. Zbigniew Dusza - sekretarz izby - poinformował między innymi o bieżącym stanie członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Ich liczba ogółem wynosi obecnie 7159 osób, w tym aktywnych 4154 osoby.