GRUDNIOWE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY

czwartek, 19 grudnia 2019 10:49 Ł.Sz.
Drukuj

18 grudnia odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które poprowadził zastępca przewodniczącego - Andrzej Pawelec.

Podczas posiedzenia:
- przyjęto porządek obrad,
- przedstawiono informacje o wydarzeniach w ŚOIIB, a także z posiedzeń organów krajowych i okręgowych w ostatnim okresie czasu,
- przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady,
- przedstawiono informacje nt. stanu członków Izby,
- omówiono wykonanie tegorocznego budżetu oraz przedstawiono propozycję budżetu na rok 2020,
- ustalono terminarz posiedzeń w I półroczu 2020r.,
- podjęto uchwały,
- rozpoznano inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Izby.