OKRĘGOWA RADA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPOTKAŁA SIĘ W KIELCACH

piątek, 14 czerwca 2019 08:51 M.S.
Drukuj

W środę, 12 czerwca, w Kielcach odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczył mu prezes Wojciech Płaza.

Informacje o wydarzeniach w organach krajowych i okręgowej izby, które miały miejsce do 6 marca bieżącego roku przekazali przewodniczący Okręgowej Rady, członkowie organów krajowych oraz przewodniczący organów okręgowych Izby.

Wśród sprawozdań z ostatnich miesięcy działalności świętokrzyskiej Izby była informacja o przebiegu XXXIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przeprowadzone przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Relacje z niej zdawał Andrzej Pieniążek przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. Podał statystyki części pisemnej sesji egzaminacyjnej, która przeprowadzona została 17 maja. Wzięły w niej udział 192 osoby, zdało 81 procent z nich. Egzaminy ustne trwały w Izbie od 20 maja do 1 czerwca. Przystąpiły do nich 182 osoby. Zdały 133 osoby, czyli 73 procent. Najwyższa zdawalność dotyczyła specjalizacji drogowej – 93 procent. Jak mówił Andrzej Pieniążek, egzaminy, które po raz pierwszy były nagrywane, przebiegały bez zakłóceń.

Na spotkaniu dyskutowano między innymi o cyklu spotkań środowiskowych, które Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przeprowadza cyklicznie w miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego. Jak mówił prezes Wojciech Płaza, kończy się pełny cykl spotkań wojewódzkich rozpoczętych przed pięcioma laty, dotyczących szkoleń i zwrócenia uwagi inżynierów na zadania kierowników budów oraz integracji środowiska. Wszystkie spotkania były bardzo udane i ciekawe. Dostarczyły także członkom Izby dużej dozy informacji i wiadomości.

- Warto już teraz pomyśleć o kolejnym cyklu spotkań w terenie i znaleźć dla nich ciekawą formułę – mówił prezes Wojciech Płaza. Jako pomysł na nie podał zagadnienie dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej – temat bardzo ważny dla inżynierów prowadzących budowy.

W programie spotkania był także między innymi punkt dotyczący przygotowań do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się w dniach 28-29 czerwca w Warszawie. Wśród uczestników zjazdu będą delegaci ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.