SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA PODCZAS EGZAMINÓW USTNYCH

poniedziałek, 03 czerwca 2019 08:53 Ł.Sz.
Drukuj

Kandydaci na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przystąpili do egzaminu ustnego w czwartek, 30-go maja. Zdający musieli wykazać się znajomością ogólnych przepisów dotyczących budownictwa, jak i branżowych norm, których w tej dziedzinie jest bardzo dużo ze względu na szerokie spektrum tematyki w tej specjalności. Komisja egzaminacyjna sprawdziła również praktyczną znajomość powyższych zagadnień.

Zdający byli oceniani przez komisję w składzie: Andrzej Pieniążek - przewodniczący, Elżbieta Chociaj oraz Eryk Curyło. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała Dyrektora Biura Izby - Wiesława Sobańska.