SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NA EGZAMINIE

czwartek, 30 maja 2019 07:18 Ł.Sz.
Drukuj

Zdający odpowiadali przed kolejną komisją egzaminacyjną w branży konstrukcyjno-budowlanej. To już czwarty dzień egzaminów ustnych dla tej specjalności. Tym razem w komisji zasiedli: Stefan Szałkowski - przewodniczący, Edmund Pieniążek oraz Marcin Nosek. Nad obsługą formalną egzaminu czuwała Marzena Popowska.