EGZAMIN W BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ

środa, 22 maja 2019 07:57 Ł.Sz.
Drukuj

We wtorkowe popołudnie odbył się egzamin ustny w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 3 kandydatów, wszyscy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu. Zdający odpowiadali przed komisją w składzie: Andrzej Pieniążek – przewodniczący, Bożena Paluch oraz Paweł Taborski. Z ramienia biura Izby egzamin koordynował Łukasz Szwarc.