RADA PROGRAMOWA DYSKUTOWAŁA O BIULETYNIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

środa, 17 kwietnia 2019 12:08 M.S.
Drukuj

Spotkanie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego, kwartalnika wydawanego przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa odbyło się w we wtorek, 16 kwietnia w siedzibie Izby. Obrady prowadził Andrzej Pawelec, przewodniczący Rady Programowej.

Na spotkaniu analizowano zawartość merytoryczną pierwszego, wydanego w 2019 roku Biuletynu Świętokrzyskiego, oceniając zawarte w nim treści, z podkreśleniem ich atrakcyjności czytelniczej. Zwrócono także uwagę na zmianę szaty graficznej kwartalnika, oceniając ją pozytywnie.

- Bardzo zależy nam na tym, aby Biuletyn Świętokrzyski, który co kwartał trafia do rąk członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zawierał interesujące dla nich tematy, informował o ważnych w życiu środowiska wydarzeniach, a także zapowiadał zbliżające się imprezy. Ten periodyk pełni dla nas wiele zadań, wśród nich jest także rola polegająca na przedstawieniu ważnych dla inżynierów budownictwa problemów natury organizacyjnej i prawnej, integracji oraz zapoznawaniu z ważnymi wydarzeniami w województwie świętokrzyskim i w Polsce. Jednym słowem – w atrakcyjny sposób zaspokaja oczekiwania ludzi z branży – mówił Andrzej Pawelec, przewodniczący Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

Uwagi i wnioski dotyczące Biuletynu Świętokrzyskiego, który w marcu dotarł do rąk członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiali kolejno członkowie Rady Programowej: Danuta Jamrozik-Szymkiewicz, Stefan Szałkowski oraz Grzegorz Świt. Spotkaniu przysłuchiwał się także Wojciech Płaza, prezes Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W dyskusji brał także udział redaktor naczelny Biuletynu Świętokrzyskiego Jerzy Chrobot.

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie członków Rady Programowej z planów na temat artykułów przygotowywanych do kolejnej edycji kwartalnika. Jerzy Chrobot zapoznał z ich tematyką Radę Programową i wysłuchał jej opinii na ten temat. Zdaniem gremium, kolejny numer Biuletynu Świętokrzyskiego, który ukaże się w czerwcu 2019 roku, po uwzględnieniu uwag i pomocnych sugestii Rady, zapowiada się interesująco.