ZA NAMI XVIII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

wtorek, 09 kwietnia 2019 08:58 M.S.
Drukuj

W sobotę, 6 kwietnia 2019 roku, w Kielcach odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Złożono sprawozdania z działalności w 2018 roku i rozmawiano o ważnych dla inżynierów zagadnieniach.

Na Zjeździe, który odbył się w Sali Grand Hotel Best Western w Kielcach zjawili się członkowie świętokrzyskiej Izby oraz wielu znakomitych gości, wśród nich Gilbert Okulicz-Kozaryn członek Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Cezary Tkaczyk, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Marcin Kamiński, przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów  Rzeczypospolitej Polskiej oraz Anna Bujnowska,  przewodnicząca okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego Budowlani, Alfred Zgoda, prezes Zarządu NOT w Kielcach. Na Zjeździe obecna była także Aneta Grinberg–Iwańska, redaktor naczelna czasopisma Inżynier Budownictwa, wydawanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Posiedzenie uroczyście otworzył Wojciech Płaza, przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, witając zaproszonych gości i przedstawiając program Zjazdu oraz podkreślając, że jest to także oficjalne spotkanie z przyjaciółmi Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spotkaniu przewodniczył Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Sprawozdania za 2018 rok przedstawiły: Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowa Komisja Rewizyjna. W programie zjazdu był także punkt dotyczący przyjęcia budżetu na 2019 rok.

W sobotę na Zjeździe w dowód zasług wręczono także Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Złotą Odznaką Honorową odznaczono Stanisława Grudnia, Srebrną Odznakę Honorową wręczono Dariuszowi Wróblowi.

Podczas wystąpień poruszono także wiele ważnych dla środowiska inżynierów budownictwa kwestii, jak opracowywane zmiany w prawie budowlanym, zmiany ustawy o samorządzie zawodowym, współczesny wizerunek inżyniera budownictwa, wykroczenia w zawodzie.