PRZED KOMISJĄ

wtorek, 22 maja 2018 13:35 A.O.
Drukuj

Jako pierwsi egzaminy ustne zdawali przedstawiciele branży elektrycznej, zarówno dla uzyskania uprawnień wykonawczych jak i projektowych. Odpowiadali m.in. na pytania dotyczące przyczyn i okoliczności wypadków, obowiązków projektanta,  prowadzenia przewodów obok instalacji gazowej, elementów decydujących o bezpiecznym użytkowaniu instalacji, co powinien zawierać protokół odbiorczy instalacji, zjawiska pełzania przewodów linii napowietrznej, oznakowań wyłącznika, wykonania przyłączy  odbiorcy do sieci elektroenergetycznej, koszt dostawy i montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego, a także zaprojektowania instalacji elektrycznej np. w mieszkaniu dwupoziomowym.