BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

czwartek, 26 kwietnia 2018 10:01 A.O.
Drukuj

Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków pod kątem przygotowania  do odbioru w zakresie ochrony przeciwpożarowej, użytkowanie istniejących obiektów, wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - przedstawił na szkoleniu w sali Izby, mł. bryg. poż. Grzegorz Mróz.