SOBOTNI EGZAMIN Z BRANŻY SANITARNEJ

poniedziałek, 09 grudnia 2019 11:36 Ł.Sz.
Drukuj

Trzeci z egzaminów ustnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych został przeprowadzony w sobotę, 7 grudnia.

Do egzaminu przystąpiło 10 kandydatów. Odpowiedzi 6-ciu z nich komisja oceniła pozytywnie.
W komisji egzaminacyjnej zasiedli: mgr inż. Andrzej Pieniążek - przewodniczący, mgr inż. Elżbieta Chociaj oraz mgr inż. Magdalena Riabcew (I grupa) i mgr inż. Eryk Curyło (II grupa). Z ramienia Biura Izby funkcję merytoryczną pełniła Dyrektor Wiesława Sobańska.