TRWAJĄ EGZAMINY USTNE W XXXIV SESJI NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE. W CZWARTEK SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA.

piątek, 06 grudnia 2019 10:39 M.S.
Drukuj

4 grudnia do egzaminu ustnego przystąpili kandydaci ze specjalności sanitarnej.

W Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w czwartek, 28 listopada 2019 roku, przed komisją stanęli inżynierowie ubiegający się o uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji  technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej sanitarnej.

Wierzyli w sukces na egzaminie ustnym, ale nie brakowało stresu.

-   Jesteśmy przygotowani, ale stres może pokrzyżować nam szyki na egzaminie - mówili młodzi ludzie, czekając na wejście do sali.

Jak mówili, architekt projektuje, inżynier budownictwa buduje, ale dopiero instalator może tchnąć życie w nowy obiekt.

- To bardzo ciekawa i ważna specjalność. Liczymy, że będziemy się w niej realizować zawodowo - zgodnie przyznali.

W komisji egzaminacyjnej zasiedli: Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Elżbieta Chociaj - sekretarz komisji, Magdalena Riabcew - członek komisji oraz Wiesława Sobańska – do spraw obsługi organizacyjnej i administracyjnej.