PRAKTYCY I NAUKOWCY O TECHNOLOGICZNEJ REWOLUCJI

wtorek, 26 listopada 2019 09:57 M.S.
Drukuj

Politechnika Świętokrzyska i Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi PZiTB, PZiTS, SITK oraz SEP 23 listopada zorganizowały szkolenie na temat "Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie".

- To było bardzo udane spotkanie, w czasie którego poruszono szereg zagadnień dotyczących nowoczesnych rozwiązań w budownictwie i dla budownictwa. Między innymi była mowa o innowacyjnych materiałach i technologiach, alternatywnych rozwiązaniach, nowelizacji przepisów i prawa budowlanego, fotowoltaice. Kilka efektywnie spędzonych godzin to inwestycja w samokształcenie dla kadry inżynierskiej, a dla naukowców bodziec do dalszego zgłębiania tajników technologicznej rewolucji w budownictwie. Wydarzenia zorganizowane przez Politechnikę Świętokrzyską i Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa są naturalną płaszczyzną do owocnej współpracy - mówił dr hab. inż. Grzegorz Świt, profesor Politechniki Świętokrzyskiej, reprezemntujacy komitet naukowy.

W komitecie organizacyjnym zasiedli: dr inż. Aleksandra Krampikowska – Politechnika Świętokrzyska, mgr inż. Adam Muszyński - Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, mgr inż. Józefa Sobczyńska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, mgr inż. Małgorzata Janiszewska – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, mgr inż. Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz mgr inż. Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Wśród naukowców zaangażowanych w wydarzenie byli  dr hab. inż. Antoni Różowicz, profesor Politechniki Świętokrzyskiej oraz dr hab. inż. Lidia Dąbek, profesor Politechniki Świętokrzyskiej.

Szkolenie, które odbyło sie w auli Politechniki Świętokrzyskiej podzielone było na panele. W pierwszej części przygotowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji prof. dr hab. inż. Marek Iwański zaprezentował temat  "Innowacyjne materiały i technologie w budownictwie drogowym".

Część druga szkolenia przygotowana została przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Tu z wykładem  pod tytułem „Pompy ciepła – zalety i wady - alternatywne źródła ogrzewania” wystąpił dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. Politechniki Świętokrzyskiej.

Po części teoretycznej była wycieczka do budynku Energis. Tam odbyła się część praktyczna Szkolenia dotycząca pomp ciepła. Prowadził ją profesor Orman. Można było zobaczyć gruntowe  i powietrzne pompy ciepła oraz proces ich działania, a także system wytwarzania ciepła.

W kolejnej części przygotowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, dotyczącej wybranych zagadnień związanych z procesami budowlanymi mgr inż. Anna Zadara – kierownik Referatu Budownictwa Wydziału Architektury Urzędu Miasta Kielce przedstawiła „Nowelizację warunków technicznych, nowe definicje, nowe prawa i obowiązki projektanta i inwestora”. Mgr inż. Monika Szczepanik – Inspektor Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego mówiła na temat  „Przekazania obiektu budowlanego do użytkowania w świetle przepisów ustawy PrawoBudowlane”, a  mgr inż. Bartłomiej Muszyński z firmy AMPS przedstawił „Inteligentne systemy przedpłatowe firmy AMPS -jako  nowe podejście do płatności i oszczędności w budownictwie socjalnym.

Ostatnia część szkolenia, dotycząca "Zjawiska fotowoltaniki – jako możliwości wykorzystania energii odnawialnej w budynkach jednorodzinnychnależała do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W tej części dr hab. inż. Andrzej Kapłon, profesor Politechniki Świętokrzyskiej przedstawił  „Nowoczesne technologie ładowania akumulatorów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OZE”.