TRWA JESIENNA SESJA EGZAMINACYJNA

wtorek, 26 listopada 2019 09:45 M.S.
Drukuj

166 osób przystąpiło w piątek, 22 listopada, do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w XXXIV sesji organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Test pomyślnie zdało 135 inżynierów.

Egzaminy testowe na uprawnienia budowlane rozpoczęły się o godzinie 10 w sali budynku ZUGA SHL w Kielcach. W tym samym czasie, taki sam sprawdzian, odbywał się we wszystkich 16 Izbach w całym kraju w ramach XXXIV sesji egzaminacyjnej.

– Przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień budowlanych, czyli umożliwienie inżynierom pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to podstawa działalności naszej Izby – mówi Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, inaugurując sesję egzaminacyjną.

Piątkowy egzamin rozpoczął się o godzinie 10. O jego zasadach poinformował przewodniczący komisji Andrzej Pieniążek. Liczbę pytań i czas przeznaczony na rozwiązanie testu był uzależniony od specjalności i zakresu uprawnień, o jakie starali się inżynierowie.

Najdłużej trwał egzamin na uprawnienia do projektowania i wykonawstwa – obejmował 90 pytań i mógł zająć maksymalnie 135 minut. Zdających ubiegali się o uprawnienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej - kolejowe obiekty budowlane, inżynieryjnej - sterowanie ruchem kolejowym, inżynieryjnej hydrotechnicznej, instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej. Zdający nie mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych, a ich tożsamość była sprawdzana przy wejściu na salę. Wtedy też otrzymywali zestaw pytań w zamkniętych kopertach.

W skupieniu i ciszy przystąpili do rozwiązywania wyznaczonych zadań. Za drzwiami sali na wielu inżynierów czekali bliscy. Mocno trzymali kciuki za zdających, wierząc w ich sukces na egzaminie.

Wyniki testu zostały ogłoszone w sobotę, 23 listopada. Zdało go pomyślnie 135 inżynierów. W poniedziałek, 25 listopada rozpoczęły się egzaminy ustne. Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w styczniu 2020 roku.