ROZWÓJ BUDOWNICTWA DROGOWO-MOSTOWEGO NA ŚWIECIE I W POLSCE

wtorek, 26 listopada 2019 09:28 Ł.Sz.
Drukuj

W piątkowe południe w siedzibie Izby odbyło się szkolenie nt. rozwoju budownictwa mostowego i drogowego w Polsce oraz na świecie. Prowadzącym szkolenie był kol. Bolesław Balcerek, który poruszył takie tematy jak wynalazki, które wpłynęły na rozwój drogownictwa i mostownictwa, charakterystyka i rodzaje mostów, pierwsze mosty wiszące w latrach 1801-1805, a także zaprezentował historię inżyniera Ernesta Malinowskiego w Peru.