Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 147
2 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie udzielenia pożyczki dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 127
3 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2017 127
4 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 123
5 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 111
6 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 85
7 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 74
8 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 77
9 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016 i podziale wyniku finansowego 86
10 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 75
11 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie objęcia mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów na delegata na Krajowy Zjazd 78
12 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie objęcia mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów na członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej 85
13 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu 89
14 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 275
15 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2016 239
16 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 221
17 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015 i podziale wyniku finansowego 218
18 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OKR 299
19 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OROZ 208
20 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OSD 224
 
Strona 1 z 5Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(47)/2018Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692