Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2014 389
82 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Izby 347
83 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 i podziale wyniku finansowego 383
84 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 341
85 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Działalności Zawodowej 321
86 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 336
87 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 364
88 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby. 339
89 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu i regulaminu wyborów do organów Izby 356
90 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wniosków Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością dotyczących siedziby Izby 953
91 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB 1112
92 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB 1123
93 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie projektu ustawy z dnia 21 lutego 2013 roku „O ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych” 876
94 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2013 rok 927
95 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 857
96 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012 i podziale wyniku finansowego 1035
97 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 1052
98 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 852
99 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 795
100 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 809
 
Strona 5 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692