Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 18 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB 568
82 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 17 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB 539
83 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 16 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady ŚOIIB 505
84 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 15 - w sprawie wyboru Rzecznika Koordynatora Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 508
85 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 14 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 519
86 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 523
87 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 489
88 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚOIIB 489
89 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych organów Izby i liczby delegatów na Krajowy Zjazd PIIB 478
90 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2014 508
91 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Izby 471
92 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 i podziale wyniku finansowego 519
93 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 468
94 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Działalności Zawodowej 451
95 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 466
96 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 491
97 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby. 485
98 ZJAZD XIII 2014, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu i regulaminu wyborów do organów Izby 494
99 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wniosków Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością dotyczących siedziby Izby 1095
100 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB 1254
 
Strona 5 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692