Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
21 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 14 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 179
22 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 189
23 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 169
24 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚOIIB 176
25 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych organów Izby i liczby delegatów na Krajowy Zjazd PIIB 177
26 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2018 rok 185
27 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia aboslutorium Okręgowej Radzie Izby 172
28 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017 i podziale wyniku finansowego 193
29 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 170
30 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 164
31 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 168
32 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 180
33 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 97
34 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu i regulaminu wyborów do organów Izby 107
35 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 289
36 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie udzielenia pożyczki dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 254
37 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2017 308
38 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 267
39 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 277
40 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 197
 
Strona 2 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692