Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
121 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu 622
122 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 605
123 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB oraz upoważnienia Okręgowej Rady do uchwalania przyszłych regulaminów przyznawania pomocy losowych 1991
124 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2011 rok 593
125 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 582
126 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010 i podziale wyniku finansowego 634
127 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 560
128 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 566
129 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 595
130 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 588
131 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 595
132 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zmniejszenia liczebności Okręgowej Rady 590
133 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcie regulaminu Okręgowego Zjazdu i szczegółowego regulaminu wyborów uzupełniających do organów Izby 526
134 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2010 rok 637
135 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Izby 648
136 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 i podziale wyniku finansowego 741
137 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 618
138 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 676
139 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 621
140 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 664
 
Strona 7 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692