Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie uchwalenia budżetu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020 316
2 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019 276
3 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019 265
4 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019 281
5 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019 220
6 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019 189
7 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019 178
8 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie porządku obrad XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 194
9 ZJAZD XIX 2020, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 162
10 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 377
11 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 404
12 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB 402
13 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2019 402
14 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 279
15 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 290
16 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 312
17 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 321
18 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 305
19 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i podziale wyniku finansowego 299
20 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 245
 
Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692