Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie projektu ustawy z dnia 21 lutego 2013 roku „O ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych” 868
82 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2013 rok 919
83 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 850
84 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012 i podziale wyniku finansowego 1026
85 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 1047
86 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 844
87 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 787
88 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 799
89 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 820
90 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazd 825
91 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 791
92 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2012 rok 816
93 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 782
94 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011 i podziale wyniku finansowego 805
95 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 794
96 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 797
97 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 769
98 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 452
99 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 435
100 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu 482
 
Strona 5 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692