Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
21 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 88
22 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu i regulaminu wyborów do organów Izby 98
23 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 278
24 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie udzielenia pożyczki dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 246
25 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2017 296
26 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 260
27 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 269
28 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 188
29 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 205
30 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 217
31 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016 i podziale wyniku finansowego 196
32 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 194
33 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie objęcia mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów na delegata na Krajowy Zjazd 202
34 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie objęcia mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów na członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej 224
35 ZJAZD XVI 2017, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu 230
36 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 408
37 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2016 375
38 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 324
39 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015 i podziale wyniku finansowego 333
40 ZJAZD XV 2016, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OKR 446
 
Strona 2 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692