Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
101 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB 1262
102 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie projektu ustawy z dnia 21 lutego 2013 roku „O ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych” 997
103 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2013 rok 1040
104 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 979
105 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012 i podziale wyniku finansowego 1161
106 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 1177
107 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 965
108 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 921
109 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 927
110 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 958
111 ZJAZD XII 2013, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazd 954
112 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 928
113 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2012 rok 956
114 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 923
115 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011 i podziale wyniku finansowego 956
116 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 935
117 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 924
118 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 907
119 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 602
120 ZJAZD XI 2012, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 573
 
Strona 6 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692