Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
101 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 478
102 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB oraz upoważnienia Okręgowej Rady do uchwalania przyszłych regulaminów przyznawania pomocy losowych 1466
103 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2011 rok 460
104 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 431
105 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010 i podziale wyniku finansowego 497
106 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 426
107 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 422
108 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 451
109 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 440
110 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 440
111 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zmniejszenia liczebności Okręgowej Rady 470
112 ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcie regulaminu Okręgowego Zjazdu i szczegółowego regulaminu wyborów uzupełniających do organów Izby 382
113 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2010 rok 485
114 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Izby 523
115 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 i podziale wyniku finansowego 598
116 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 474
117 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 534
118 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 476
119 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 516
120 ZJAZD IX 2010, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby 537
 
Strona 6 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692