Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 UCHWAŁA NR 5/ORG/14 - w sprawie wyboru Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady. 827
82 UCHWAŁA NR 4/ORG/14 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka ŚOIIB 827
83 UCHWAŁA NR 3/ORG/14 - w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok 903
84 UCHWAŁA NR 2/ORG/14 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i projektów regulaminów XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 804
85 UCHWAŁA NR 1/ORG/14 - w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu ŚOIIB na 2014 rok 871
86 UCHWAŁA NR 24/ORG/13 - w sprawie waloryzacji ryczałtów dla członków organów Izby od 01 stycznia 2014r. 476
87 UCHWAŁA NR 23/ORG/13 - w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników biura Izby 560
88 UCHWAŁA NR 22/ORG/13 - w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB 982
89 UCHWAŁA NR 21/ORG/13 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej ZK 2014 Konstrukcje metalowe, Kielce – Suchedniów 02-04 2014 947
90 UCHWAŁA NR 20/ORG/13 - w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentów za udział w posiedzeniach organów Izby 878
91 UCHWAŁA NR 19/ORG/13 - w sprawie zmiany w zasadach wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne 875
92 UCHWAŁA NR 18/ORG/13 - w sprawie wyboru delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 895
93 UCHWAŁA NR 17/ORG/13 - w sprawie zapewnienia pracownikom biura okularów korygujących wzrok 997
94 UCHWAŁA NR 16/ORG/13 - w sprawie obchodów Dnia Budowlanych w ŚOIIB w roku 2013 891
95 UCHWAŁA NR 15/ORG/13 - w sprawie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Izby 849
96 UCHWAŁA NR 14/ORG/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby 818
97 UCHWAŁA NR 13/ORG/13 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura lądowa – wczoraj i dziś” 784
98 UCHWAŁA NR 12/ORG/13 - w sprawie dofinansowania XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” 813
99 UCHWAŁA NR 11/ORG/13 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 809
100 UCHWAŁA NR 10/ORG/13 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka Izby 1209
 
Strona 5 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692