Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 UCHWAŁA NR 16/ORG/13 - w sprawie obchodów Dnia Budowlanych w ŚOIIB w roku 2013 740
82 UCHWAŁA NR 15/ORG/13 - w sprawie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Izby 709
83 UCHWAŁA NR 14/ORG/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby 666
84 UCHWAŁA NR 13/ORG/13 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura lądowa – wczoraj i dziś” 634
85 UCHWAŁA NR 12/ORG/13 - w sprawie dofinansowania XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” 671
86 UCHWAŁA NR 11/ORG/13 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 648
87 UCHWAŁA NR 10/ORG/13 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka Izby 996
88 UCHWAŁA NR 9/ORG/13 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB odznak honorowych PIIB 713
89 UCHWAŁA NR 8/ORG/13 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB medali „Za długoletnią służbę” 677
90 UCHWAŁA NR 7/ORG/13 - w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok 552
91 UCHWAŁA NR 6/ORG/13 - w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym ŚOIIB 1382
92 UCHWAŁA NR 5/ORG/13 - w sprawie wniosków Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością, dotyczących siedziby Izby 477
93 UCHWAŁA NR 4/ORG/13 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu ŚOIIB na 2013 rok 460
94 UCHWAŁA NR 3/ORG/13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2012 rok 420
95 UCHWAŁA NR 2/ORG/13 - w sprawie dofinansowania VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej z wystawą pt. „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” NO-DIG Poland 2014 326
96 UCHWAŁA NR 1/ORG/13 - w sprawie zwiększenia odpłatności za szkolenie członków Izby, organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo - Techniczne 515
97 UCHWAŁA NR 24/ORG/12 - w sprawie wniosku nr 7 z XI Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB dotyczącego lokalu Izby 363
98 UCHWAŁA NR 23/ORG/12 - w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 358
99 UCHWAŁA NR 22/ORG/12 - w sprawie zakupu dostępu do portalu e-Sekocenbud dla członków Izby 491
100 UCHWAŁA NR 21 /ORG/12 - w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników biura Izby 452
 
Strona 5 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692