Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
61 UCHWAŁA NR 3/ORG/16 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB. 411
62 UCHWAŁA NR 2/ORG/16 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego ŚOIIB do delegowania osób reprezentujących Izbę w konferencjach, sesjach naukowych i szkoleniach. 448
63 UCHWAŁA NR 1/ORG/16 - w sprawie upoważnienia komisji ds. inwestycji, zakupów i administrowania do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej przystosowania zakupionej powierzchni biurowej dla potrzeb Izby oraz wyboru wykonawcy robót adaptacyjnych. 418
64 UCHWAŁA NR 15/ORG/15 - w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania pomocy finansowej członkom ŚOIIB, na cele dokształcania i podnoszenia kwalifikacji 365
65 UCHWAŁA NR 14/ORG/15 - w sprawie dofinansowania konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej z okazji 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 359
66 UCHWAŁA NR 13/ORG/15 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych dla członków ŚOIIB 419
67 UCHWAŁA NR 12/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 499
68 UCHWAŁA NR 11/ORG/15 - w sprawie wyznaczenia wysokości ekwiwalentów dla niepobierających ryczałtów członków organów Izby oraz komisji powoływanych przez organy ŚOIIB 442
69 UCHWAŁA NR 10/ORG/15 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB 458
70 UCHWAŁA NR 9/ORG/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby 442
71 UCHWAŁA NR 8/ORG/15 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SEP 367
72 UCHWAŁA NR 7/ORG/15 - w sprawie wyznaczenia nowej kwoty bazowej do ustalenia podstawy ryczałtów członków organów Izby oraz funduszu płac pracowników ŚOIIB 447
73 UCHWAŁA NR 6/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 552
74 UCHWAŁA NR 5/ORG/15 - w sprawie zakupu III piętra w budynku przy ul. Leonarda 18 w Kielcach dla potrzeb ŚOIIB 472
75 UCHWAŁA NR 4/ORG/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 483
76 UCHWAŁA NR 3/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby. 540
77 UCHWAŁA NR 2/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby. 570
78 UCHWAŁA NR 1/ORG/15 - w sprawie przyjęcia regulaminów komisji i zespołów problemowych powołanych przez ŚOIIB. 581
79 UCHWAŁA NR 7/ORG/14 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych dla członków ŚOIIB 504
80 UCHWAŁA NR 6/ORG/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 508
 
Strona 4 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692