Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
61 UCHWAŁA NR 9/ORG/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby 314
62 UCHWAŁA NR 8/ORG/15 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SEP 255
63 UCHWAŁA NR 7/ORG/15 - w sprawie wyznaczenia nowej kwoty bazowej do ustalenia podstawy ryczałtów członków organów Izby oraz funduszu płac pracowników ŚOIIB 299
64 UCHWAŁA NR 6/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 412
65 UCHWAŁA NR 5/ORG/15 - w sprawie zakupu III piętra w budynku przy ul. Leonarda 18 w Kielcach dla potrzeb ŚOIIB 353
66 UCHWAŁA NR 4/ORG/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 368
67 UCHWAŁA NR 3/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby. 411
68 UCHWAŁA NR 2/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby. 451
69 UCHWAŁA NR 1/ORG/15 - w sprawie przyjęcia regulaminów komisji i zespołów problemowych powołanych przez ŚOIIB. 445
70 UCHWAŁA NR 7/ORG/14 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych dla członków ŚOIIB 390
71 UCHWAŁA NR 6/ORG/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 379
72 UCHWAŁA NR 5/ORG/14 - w sprawie wyboru Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady. 710
73 UCHWAŁA NR 4/ORG/14 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka ŚOIIB 703
74 UCHWAŁA NR 3/ORG/14 - w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok 750
75 UCHWAŁA NR 2/ORG/14 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i projektów regulaminów XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 670
76 UCHWAŁA NR 1/ORG/14 - w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu ŚOIIB na 2014 rok 740
77 UCHWAŁA NR 24/ORG/13 - w sprawie waloryzacji ryczałtów dla członków organów Izby od 01 stycznia 2014r. 355
78 UCHWAŁA NR 23/ORG/13 - w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników biura Izby 436
79 UCHWAŁA NR 22/ORG/13 - w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB 853
80 UCHWAŁA NR 21/ORG/13 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej ZK 2014 Konstrukcje metalowe, Kielce – Suchedniów 02-04 2014 829
 
Strona 4 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692