Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
41 UCHWAŁA NR 10/ORG/16 - w sprawie dofinansowania wycieczki naukowej na budowę nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole 261
42 UCHWAŁA NR 9/ORG/16 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej ,,Najnowsze Techniki Energii Cieplnej" 318
43 UCHWAŁA NR 8/ORG/16 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na 62 Konferencji Naukowej KILiW PAN KRYNICA 2016. 252
44 UCHWAŁA NR 7/ORG/16 - w sprawie udzielenia dofinansowania dla członka izby za indywidualne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 264
45 UCHWAŁA NR 6/ORG/16 - w sprawie przyznania nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 221
46 UCHWAŁA NR 5/ORG/16 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej „Technologie bezwykopowe NO-DIG Poland 2016”. 240
47 UCHWAŁA NR 4/ORG/16 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby. 247
48 UCHWAŁA NR 3/ORG/16 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB. 257
49 UCHWAŁA NR 2/ORG/16 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego ŚOIIB do delegowania osób reprezentujących Izbę w konferencjach, sesjach naukowych i szkoleniach. 287
50 UCHWAŁA NR 1/ORG/16 - w sprawie upoważnienia komisji ds. inwestycji, zakupów i administrowania do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej przystosowania zakupionej powierzchni biurowej dla potrzeb Izby oraz wyboru wykonawcy robót adaptacyjnych. 242
51 UCHWAŁA NR 15/ORG/15 - w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania pomocy finansowej członkom ŚOIIB, na cele dokształcania i podnoszenia kwalifikacji 224
52 UCHWAŁA NR 14/ORG/15 - w sprawie dofinansowania konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej z okazji 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 206
53 UCHWAŁA NR 13/ORG/15 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych dla członków ŚOIIB 275
54 UCHWAŁA NR 12/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 343
55 UCHWAŁA NR 11/ORG/15 - w sprawie wyznaczenia wysokości ekwiwalentów dla niepobierających ryczałtów członków organów Izby oraz komisji powoływanych przez organy ŚOIIB 288
56 UCHWAŁA NR 10/ORG/15 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB 320
57 UCHWAŁA NR 9/ORG/15 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby 281
58 UCHWAŁA NR 8/ORG/15 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SEP 225
59 UCHWAŁA NR 7/ORG/15 - w sprawie wyznaczenia nowej kwoty bazowej do ustalenia podstawy ryczałtów członków organów Izby oraz funduszu płac pracowników ŚOIIB 271
60 UCHWAŁA NR 6/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 380
 
Strona 3 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692