Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
41 UCHWAŁA NR 14/ORG/16 - w sprawie zwołania XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 275
42 UCHWAŁA NR 13/ORG/16 - w sprawie dofinansowania XXIII konferencji naukowo-techniczno-szkoleniowej SEP w Cedzynie k/Kielc. 274
43 UCHWAŁA NR 12/ORG/16 - w sprawie dofinansowania do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członka izby 245
44 UCHWAŁA NR 11/ORG/16 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB 438
45 UCHWAŁA NR 10/ORG/16 - w sprawie dofinansowania wycieczki naukowej na budowę nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole 300
46 UCHWAŁA NR 9/ORG/16 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej ,,Najnowsze Techniki Energii Cieplnej" 342
47 UCHWAŁA NR 8/ORG/16 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na 62 Konferencji Naukowej KILiW PAN KRYNICA 2016. 280
48 UCHWAŁA NR 7/ORG/16 - w sprawie udzielenia dofinansowania dla członka izby za indywidualne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 291
49 UCHWAŁA NR 6/ORG/16 - w sprawie przyznania nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 251
50 UCHWAŁA NR 5/ORG/16 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej „Technologie bezwykopowe NO-DIG Poland 2016”. 269
51 UCHWAŁA NR 4/ORG/16 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby. 277
52 UCHWAŁA NR 3/ORG/16 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB. 285
53 UCHWAŁA NR 2/ORG/16 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego ŚOIIB do delegowania osób reprezentujących Izbę w konferencjach, sesjach naukowych i szkoleniach. 318
54 UCHWAŁA NR 1/ORG/16 - w sprawie upoważnienia komisji ds. inwestycji, zakupów i administrowania do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej przystosowania zakupionej powierzchni biurowej dla potrzeb Izby oraz wyboru wykonawcy robót adaptacyjnych. 270
55 UCHWAŁA NR 15/ORG/15 - w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania pomocy finansowej członkom ŚOIIB, na cele dokształcania i podnoszenia kwalifikacji 250
56 UCHWAŁA NR 14/ORG/15 - w sprawie dofinansowania konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej z okazji 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 237
57 UCHWAŁA NR 13/ORG/15 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych dla członków ŚOIIB 304
58 UCHWAŁA NR 12/ORG/15 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 376
59 UCHWAŁA NR 11/ORG/15 - w sprawie wyznaczenia wysokości ekwiwalentów dla niepobierających ryczałtów członków organów Izby oraz komisji powoływanych przez organy ŚOIIB 321
60 UCHWAŁA NR 10/ORG/15 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB 346
 
Strona 3 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692