Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
41 UCHWAŁA NR 7/ORG/17 - w sprawie wyboru delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 327
42 UCHWAŁA NR 6/ORG/17 - w sprawie podziału terenu województwa świętokrzyskiego na obwody wyborcze dla wyboru delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2018r. 246
43 UCHWAŁA NR 5/ORG/17 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB ,,Krynica Zdrój 2017" 332
44 UCHWAŁA NR 4/ORG/17 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowo-technicznej nt. "Bezpieczna infrastruktura komunikacyjna" 309
45 UCHWAŁA NR 3/ORG/17 - w sprawie zmiany treści w Uchwałach nr 14/ORG/16, 15/ORG/16 i 16/ORG/16 332
46 UCHWAŁA NR 2/ORG/17 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na konferencji naukowo-technicznej ,,AWARIE BUDOWLANE" 321
47 UCHWAŁA NR 1/ORG/17 - w sprawie dofinansowania ,,VIII Konferencji naukowo-szkoleniowej WOD-KAN-INSTAL 2017" 412
48 UCHWAŁA NR 16/ORG/16 - w sprawie terminarza działań w 2017r. do zwołania XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 390
49 UCHWAŁA NR 15/ORG/16 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 381
50 UCHWAŁA NR 14/ORG/16 - w sprawie zwołania XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 388
51 UCHWAŁA NR 13/ORG/16 - w sprawie dofinansowania XXIII konferencji naukowo-techniczno-szkoleniowej SEP w Cedzynie k/Kielc. 386
52 UCHWAŁA NR 12/ORG/16 - w sprawie dofinansowania do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członka izby 379
53 UCHWAŁA NR 11/ORG/16 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB 552
54 UCHWAŁA NR 10/ORG/16 - w sprawie dofinansowania wycieczki naukowej na budowę nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole 433
55 UCHWAŁA NR 9/ORG/16 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej ,,Najnowsze Techniki Energii Cieplnej" 457
56 UCHWAŁA NR 8/ORG/16 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na 62 Konferencji Naukowej KILiW PAN KRYNICA 2016. 400
57 UCHWAŁA NR 7/ORG/16 - w sprawie udzielenia dofinansowania dla członka izby za indywidualne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 415
58 UCHWAŁA NR 6/ORG/16 - w sprawie przyznania nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 377
59 UCHWAŁA NR 5/ORG/16 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej „Technologie bezwykopowe NO-DIG Poland 2016”. 388
60 UCHWAŁA NR 4/ORG/16 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby. 428
 
Strona 3 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692