Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 UCHWAŁA NR 17 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia projektu prowizorium budżetowego na rok 2017. 263
82 UCHWAŁA NR 16 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia protokołu nr 3/K/2016 Okręgowej Komisji Rewizyjnej 358
83 UCHWAŁA NR 15 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji ŚOIIB 333
84 UCHWAŁA NR 14 /ORG/ RI/16 - w sprawie akceptacji programu obchodów "święta budowlanych" oraz XV rocznicy powstania ŚOIIB w dniu 22 września 2017r. 335
85 UCHWAŁA NR 13 /ORG/ RI/16 - w sprawie wypłaty członkom ŚOIIB ryczałtu z tytułu wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych 311
86 UCHWAŁA NR 12 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom ŚOIIB 281
87 UCHWAŁA NR 11 /ORG/ RI/16 - w sprawie udzielenia dofinansowania dla członka izby z tytułu indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 281
88 UCHWAŁA NR 10 /ORG/ RI/16 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady podjętych na posiedzeniach w dniu 13 lipca i 10 sierpnia 2016r. 270
89 UCHWAŁA NR 9 /ORG/ RI/16 - w sprawie powołania Zespołu ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji 316
90 UCHWAŁA NR 8 /ORG/ RI/16 - w sprawie udzielenia dofinansowania dla członka izby za indywidualne podnoszenie kwalifikacji zawodowych 293
91 UCHWAŁA NR 7 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom ŚOIIB 251
92 UCHWAŁA NR 6 /ORG/ RI/16 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady podjętych na posiedzeniach w dniu 13 kwietnia i 4 maja 2016r. 265
93 UCHWAŁA NR 5 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia sprawozdań Okręgowej Rady i samodzielnych organów ŚOIIB dla XV Okręgowego Zjazdu. 538
94 UCHWAŁA NR 4 /ORG/ RI/16 - w sprawie rekomendacji do Okręgowego Zjazdu o przyznanie honorowych odznak PIIB dla członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB. 571
95 UCHWAŁA NR 3 /ORG/ RI/16 - w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie przyznawania pomocy losowej dla członków ŚOIIB. 468
96 UCHWAŁA NR 2 /ORG/ RI/16 - w sprawie wykonania budżetu ŚOIIB za rok 2015 349
97 UCHWAŁA NR 1 /ORG/ RI/16 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium OR ŚOIIB podjętych na posiedzeniach w dniu 20 stycznia i 10 lutego bieżącego roku. 313
98 UCHWAŁA NR 20 /ORG/ RI/15 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w wiosennej i jesiennej sesji egzaminacyjnej 2016r. 692
99 UCHWAŁA NR 19 /ORG/ RI/15 - w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego ŚOIIB na rok 2016 667
100 UCHWAŁA NR 18 /ORG/ RI/15 - w sprawie zwołania XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 635
 
Strona 5 z 11Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692