Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
201 UCHWAŁA NR 22/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia Prowizorium Budżetowego ŚOIIB na 2013r. 608
202 UCHWAŁA NR 21/ORG/RI/12 - w sprawie aktualizacji budżetu ŚOIIB na rok 2012 588
203 UCHWAŁA NR 20/ORG/RI/12 - w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 727
204 UCHWAŁA NR 19/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania zapomóg losowych 619
205 UCHWAŁA NR 18/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 11 lipca i 12 września 2012r 566
206 UCHWAŁA NR 17/ORG/RI/12 - w sprawie zwiększenia nakładu „ Biuletynu Świętokrzyskiego” 612
207 UCHWAŁA NR 16/ORG/RI/12 - w sprawie korekty budżetu na rok 2012 594
208 UCHWAŁA NR 15/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB odznak honorowych PIIB 1123
209 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/12 - w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 541
210 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania zapomóg losowych 578
211 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/12 - w sprawie anulowania uchwały nr 15/ORG/RI/11 z dnia 28 września 2011r. 848
212 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012r 703
213 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania zapomogi losowej z tytułu zgonu członka ŚOIIB 576
214 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania wynagrodzenia za sporządzenie sprawozdania finansowego ŚOIIB za 2011 rok. 614
215 UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/12 - w sprawie zmiany przedstawiciela ŚOIIB w Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej 573
216 UCHWAŁA NR 7/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 555
217 UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/12 - w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Jubileuszowego ŚOIIB 558
218 UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/12 - w sprawie zwołania XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 587
219 UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 18 stycznia i 15 lutego 2012r 641
220 UCHWAŁA NR 3/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia Projektu Budżetu ŚOIIB na 2012 rok 592
 
Strona 11 z 12Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692