Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
21 UCHWAŁA NR 16/ORG/ RI/19 - w sprawie prenumeraty czasopism technicznych w 2020 r. dla członków izby 335
22 UCHWAŁA NR 15/ORG/ RI/19 - w sprawie przyjęcia propozycji budżetu ŚOIIB na rok 2020 207
23 UCHWAŁA NR 14/ORG/ RI/19 - w sprawie przyjęcia terminarza działań poprzedzających XIX Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB 246
24 UCHWAŁA NR 13/ORG/ RI/19 - w sprawie przyjęcia porządku obrad i regulaminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 203
25 UCHWAŁA NR 12/ORG/ RI/19 - w sprawie zwołania XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 239
26 UCHWAŁA NR 11/ORG/ RI/19 - zatwierdzająca uchwały Prezydium Okręgowej Rady podjęte na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 roku 219
27 UCHWAŁA NR 10/ORG/ RI/19 - w sprawie dofinansowania XXVI Konferencji Naukowo-techniczno-szkoleniowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Kieleckiego 261
28 UCHWAŁA NR 9/ORG/ RI/19 - zatwierdzająca uchwały Prezydium Okręgowej Rady podjęte na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019 r. 270
29 UCHWAŁA NR 8/ORG/ RI/19 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członków izby 384
30 UCHWAŁA NR 7/ORG/ RI/19 - zatwierdzająca uchwały Prezydium Okręgowej Rady podjęte na posiedzeniu 10 kwietnia 2019 roku 329
31 UCHWAŁA NR 6/ORG/ RI/19 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członka izby 314
32 UCHWAŁA NR 5/ORG/ RI/19 - w sprawie dofinansowania XIV Konferencji naukowo-technicznej nt. "Innowacje w drogownictwie" 333
33 UCHWAŁA NR 4/ORG/ RI/19 - w sprawie dofinansowania uroczystej sesji jubileuszowej Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 294
34 UCHWAŁA NR 3/ORG/ RI/19 - w sprawie uczestniczenia w organizacji konkursu o nagrodę "NOVATOR 2018" 302
35 UCHWAŁA NR 2/ORG/ RI/19 - zatwierdzająca uchwałę Prezydium Okręgowej Rady podjętą na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2019 roku 298
36 UCHWAŁA NR 1/ORG/ RI/19 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za rok 2018 dla XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 270
37 UCHWAŁA NR 29/ORG/ RI/18 - w sprawie przyjęcia zmian w budżecie izby na rok 2018 256
38 UCHWAŁA NR 28/ORG/ RI/18 - w sprawie przyjęcia uchwały nr 12/2018 Okręgowej Komisji Rewizyjnej 269
39 UCHWAŁA NR 27/ORG/ RI/18 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB dla członków okręgowej izby 267
40 UCHWAŁA NR 26/ORG/ RI/18 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB dla członka okręgowej izby 272
 
Strona 2 z 12Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692