Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
181 UCHWAŁA NR 26/ORG/RI/12 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w wiosennej i jesiennej sesji egzaminacyjnej 2013 roku 451
182 UCHWAŁA NR 25/ORG/RI/12 - w sprawie w sprawie finansowania prenumeraty czasopism technicznych dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 536
183 UCHWAŁA NR 24/ORG/RI/12 - w sprawie zwołania XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 520
184 UCHWAŁA NR 23/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2012r 552
185 UCHWAŁA NR 22/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia Prowizorium Budżetowego ŚOIIB na 2013r. 490
186 UCHWAŁA NR 21/ORG/RI/12 - w sprawie aktualizacji budżetu ŚOIIB na rok 2012 446
187 UCHWAŁA NR 20/ORG/RI/12 - w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 600
188 UCHWAŁA NR 19/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania zapomóg losowych 502
189 UCHWAŁA NR 18/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 11 lipca i 12 września 2012r 455
190 UCHWAŁA NR 17/ORG/RI/12 - w sprawie zwiększenia nakładu „ Biuletynu Świętokrzyskiego” 494
191 UCHWAŁA NR 16/ORG/RI/12 - w sprawie korekty budżetu na rok 2012 469
192 UCHWAŁA NR 15/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB odznak honorowych PIIB 992
193 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/12 - w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 414
194 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania zapomóg losowych 463
195 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/12 - w sprawie anulowania uchwały nr 15/ORG/RI/11 z dnia 28 września 2011r. 716
196 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012r 588
197 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania zapomogi losowej z tytułu zgonu członka ŚOIIB 465
198 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania wynagrodzenia za sporządzenie sprawozdania finansowego ŚOIIB za 2011 rok. 500
199 UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/12 - w sprawie zmiany przedstawiciela ŚOIIB w Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej 451
200 UCHWAŁA NR 7/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 432
 
Strona 10 z 11Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692