Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 UCHWAŁA NR 27/ORG/ RI/20 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej dla członków ŚOIIB 212
2 UCHWAŁA NR 26/ORG/ RI/20 - w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Zespołu ds. oceny i promocji prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wydziałów związanych z budownictwem 270
3 UCHWAŁA NR 25/ORG/ RI/20 - w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Zespołu ds. oceny i promocji prac dyplomowych PŚk ..." oraz "Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową ..." 184
4 UCHWAŁA NR 24/ORG/ RI/20 - w sprawie zmiany treści ,,Regulaminu prowadzenia i rozliczania szkoleń z funduszu ŚOIIB" 133
5 UCHWAŁA NR 23/ORG/ RI/20 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków ŚOIIB na rok 2021 68
6 UCHWAŁA NR 22/ORG/ RI/20 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych do egzaminów na uprawnienia budowlane w 2021r. 49
7 UCHWAŁA NR 21/ORG/ RI/20 - w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad XX Sprawozdawczego Zjazdu ŚOIIB 48
8 UCHWAŁA NR 20/ORG/ RI/20 - w sprawie zwołania XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 51
9 UCHWAŁA NR 19/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniu w miesiącu październiku i listopadzie 2020 r. 56
10 UCHWAŁA NR 18/ORG/ RI/20 - w sprawie powołania Zespołu ds. oceny prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej 221
11 UCHWAŁA NR 17/ORG/ RI/20 - w sprawie zmiany treści "Regulaminu Zespołu ds. interpretacji przepisów ŚOIIB" 204
12 UCHWAŁA NR 16/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca wnioski zgłoszone przez delegatów podczas XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 254
13 UCHWAŁA NR 15/ORG/ RI/20 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członków Izby 249
14 UCHWAŁA NR 14/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwałę Prezydium Okręgowej Rady podjętą na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2020r. 254
15 UCHWAŁA NR 13/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwały Prezydium Okręgowej Rady podjęte na posiedzeniach w dniach 11 maja i 3 czerwca 2020r. 248
16 UCHWAŁA NR 12/ORG/ RI/20 - w sprawie przyjęcia porządku I Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu, regulaminu Zjazdu i regulaminu wyborów przewodniczącego Okręgowej Rady 229
17 UCHWAŁA NR 11/ORG/ RI/20 - w sprawie ryczałtu dla sprawującego czynności przewodniczącego Okręgowej Rady 268
18 UCHWAŁA NR 10/ORG/ RI/20 - w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczącego wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 292
19 UCHWAŁA NR 9/ORG/ RI/20 - w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 265
20 UCHWAŁA NR 8/ORG/ RI/20 - w sprawie organizacji Zjazdu Sprawozdawczego w dniu 4 kwietnia 2020r. 267
 
Strona 1 z 13Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(58)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692