Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 UCHWAŁA NR 18/ORG/ RI/20 - w sprawie powołania Zespołu ds. oceny prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej 64
2 UCHWAŁA NR 17/ORG/ RI/20 - w sprawie zmiany treści "Regulaminu Zespołu ds. interpretacji przepisów ŚOIIB" 104
3 UCHWAŁA NR 16/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca wnioski zgłoszone przez delegatów podczas XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 153
4 UCHWAŁA NR 15/ORG/ RI/20 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członków Izby 157
5 UCHWAŁA NR 14/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwałę Prezydium Okręgowej Rady podjętą na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2020r. 150
6 UCHWAŁA NR 13/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwały Prezydium Okręgowej Rady podjęte na posiedzeniach w dniach 11 maja i 3 czerwca 2020r. 149
7 UCHWAŁA NR 12/ORG/ RI/20 - w sprawie przyjęcia porządku I Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu, regulaminu Zjazdu i regulaminu wyborów przewodniczącego Okręgowej Rady 146
8 UCHWAŁA NR 11/ORG/ RI/20 - w sprawie ryczałtu dla sprawującego czynności przewodniczącego Okręgowej Rady 173
9 UCHWAŁA NR 10/ORG/ RI/20 - w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczącego wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 209
10 UCHWAŁA NR 9/ORG/ RI/20 - w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 175
11 UCHWAŁA NR 8/ORG/ RI/20 - w sprawie organizacji Zjazdu Sprawozdawczego w dniu 4 kwietnia 2020r. 175
12 UCHWAŁA NR 7/ORG/ RI/20 - w sprawie wniosku o nadanie Medalu Honorowego dla kol. Przewodniczącego ŚOIIB 437
13 UCHWAŁA NR 6/ORG/ RI/20 - w sprawie dofinansowania XV Konferencji naukowo-technicznej SITK RP nt. ,,Od ścieżki do autostrady - historia i nowoczesność" 393
14 UCHWAŁA NR 5/ORG/ RI/20 - w sprawie współuczestniczenia w organizacji konkursu o nagrodę "NOVATOR 2019" 450
15 UCHWAŁA NR 4/ORG/ RI/20 - w sprawie dofinansowania do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków izby 390
16 UCHWAŁA NR 3/ORG/ RI/20 - w sprawie zmiany treści "Regulaminu prowadzenia i rozliczania szkoleń z funduszu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa" 318
17 UCHWAŁA NR 2/ORG/ RI/20 - w sprawie przyjęcia porządku obrad, regulaminu obrad XIX Zjazdu Okręgowego oraz regulaminu wyborów przewodniczącego ŚOIIB 295
18 UCHWAŁA NR 1/ORG/ RI/20 - zatwierdzająca Uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniu w miesiącu styczniu i lutym 2020 r. 306
19 UCHWAŁA NR 20/ORG/ RI/19 - w sprawie pełnienia czynności Przewodniczącego Okręgowej Rady 518
20 UCHWAŁA NR 19/ORG/ RI/19 - w sprawie dofinansowania Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy "POZNAJ PRAWO BUDOWLANE" 451
 
Strona 1 z 12Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692