Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start INFORMACJE I KOMUNIKATY Komunikat o zmianie składki ubezpieczenia OC

Komunikat o zmianie składki ubezpieczenia OC

Drukuj

ŚOIIB informuje o OBNIŻENIU do kwoty 83zł rocznej opłaty zbiorowego ubezpieczenia OC dla członków, którzy okres składkowy rozpoczynają 1 stycznia 2012 roku i później.
Opłata na Radę Krajową pozostaje bez zmian, w związku z powyższym łączna opłata na konto PIIB wynosić będze 143,00zł
Osobom, które wniosły opłatę w dotychczasowej wysokości 96zł różnica zostanie zwrócona przez PIIB. Wszelkie informacje dotyczące zawartej polisy, zgłoszenia szkody oraz ubezpieczeń dodatkowych
znajdują sie na stronie PIIB w zakładce Ubezpieczenia.

Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma „Inżynier Budownictwa” otrzymają blankiety płatnicze.
Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Podane na drukach numery kont są indywidualne (każdy członek posiada własne wirtualne konto), dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno wirtualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków ” został uruchomiony serwis umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

W przypadku nie otrzymania lub zagubienia przekazów lub wątpliwości związanych z opłacaniem składek, Krajowe Biuro jest do Państwa dyspozycji.

- korespondencyjnie na adres:

ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa
- telefonicznie:
tel. (22) 828-31-89 wew. 121 i 127
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
fax (22) 827-07-51