Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE. ROZPOCZĘŁA SIĘ XXXVIII SESJA

Drukuj

W piątek , 19 listopada 2021 roku w Kielcach rozpoczęła się XXXVIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane zorganizowana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 137 osób.

O godzinie 9.00, podobnie jak w Kielcach, do egzaminów przystąpili kandydaci do uprawnień budowlanych we wszystkich Okręgowych Izbach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Nad przebiegiem egzaminów czuwał Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB.

Egzamin ze względu na sytuację epidemiczną odbywał się w piątek w dwóch turach. O godz. 9.00 przystąpili do niego inżynierowie ubiegający się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o godz. 14.00 inżynierowie pozostałych specjalności: inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej KOB, hydrotechnicznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

Kandydaci do uprawnień budowlanych rozwiązywali testy, zawierające od 30 do 90 pytań w zależności od zakresu uprawnień budowlanych.

- Życzę wszystkim Państwu pomyślnego zaliczenia egzaminu testowego, a po nim egzaminu ustnego – powiedział tuż przed otwarciem kopert z testami Andrzej Pieniążek.

Po pozytywnym zaliczeniu testu, inżynierowie przystąpią do egzaminów ustnych, które odbywać się będą w dniach 25.11-07.12.2021r.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(62)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692