Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

BRANŻA KOLEJOWA I TELEKOMUNIKACYJNA

Drukuj

Inżynierowie z branży kolejowych obiektów budowlanych przystąpili do egzaminu w poniedziałkowe przedpołudnie. Cała grupa była dobrze przygotowana i została pozytywnie oceniona przez komisję pracującą w składzie: mgr inż. Andrzej Pieniążek - przewodniczący, mgr inż. Stanisław Rozin oraz mgr inż. Zbigniew Golis.
Popołudniu w sali konferencyjnej ŚOIIB do egzaminu podeszło dwóch kandydatów na uprawnienia telekomunikacyjne. Komisji przewodniczył inż. Bogusław Świąder, który współpracował w niej z mgr inż. Grażyną Szrek oraz inż. Zdzisławem Obrockim.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(62)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692