Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ROZPOCZĘŁA SIĘ XXXVI SESJA EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

W piątek, 26 lutego 2021 roku w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Kielcach rozpoczęła się XXXVI sesja egzaminów na uprawnienia budowlane. W dwóch turach egzaminy pisemne składało łącznie 135 inżynierów i techników.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, egzaminy testowe na uprawnienia budowlane odbyły się z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. O godzinie 9 w sali budynku ZUGA SHL w Kielcach egzamin pisało 68 inżynierów ubiegających się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godzinie 14 do testów przystąpiło 67 osób: 17 ubiegających się o uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej, 4 w specjalności inżynieryjnej mostowej, 5 w specjalności inżynieryjnej kolejowej kolejowe obiekty budowlane, 4 w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, 1 w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej, 22 w specjalności instalacyjnej sanitarnej, 14 w specjalności instalacyjnej elektrycznej.

Taki sam sprawdzian w ramach XXXVI sesji egzaminacyjnej odbywał się w tym dniu we wszystkich 16 Izbach w całym kraju.

– Ten egzamin miał się odbyć 4 grudnia 2020 roku, ale ze względu na panującą epidemię został on przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną przeniesiony na dzisiejszy dzień. Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj na sali, aby przeprowadzić test. Przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień budowlanych, czyli umożliwienie inżynierom pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to podstawa działalności naszej Izby. Wszyscy, którzy zdadzą pomyślnie egzamin testowy, będą mogli przystąpić do egzaminów ustnych. Także w tym roku egzaminowi towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa, co wynika z sytuacji zagrożenia epidemią – mówił Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, inaugurując sesję egzaminacyjną.

Przewodniczący szczegółowo poinformował zdających o regulaminie egzaminu. Liczba pytań i czas przeznaczony na rozwiązanie testu uzależnione były od specjalności i zakresu uprawnień, o które ubiegali się inżynierowie.

- Proszę wszystkich Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego sprawdzianu – mówił przewodniczący Andrzej Pieniążek, życząc pomyślnych wyników egzaminu.

Zdający, którzy przybyli na egzamin, wyposażeni byli w maseczki higieniczne i poddani zostali pomiarowi temperatury ciała. Ich tożsamość sprawdzana była przy wejściu na salę. Na każdego z inżynierów czekał w wyznaczonym miejscu zestaw pytań w zamkniętych kopertach.

Wyniki testu zostaną ogłoszone we wtorek, 2 marca. Potem rozpoczną się egzaminy ustne.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(62)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692