Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DZIEŃ BUDOWLANYCH W CIENIU KORONAWIRUSA. W BUSKU-ZDROJU SPOTKAŁA SIĘ BUDOWLANA BRAĆ Z TRZECH ŚWIĘTOKRZYSKICH POWIATÓW.

Drukuj

Życzenia samych udanych inwestycji, zadowolenia z wykonywanej pracy, a przede wszystkim zdrowia w dobie pandemii koronawirusa przekazał Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom Świętokrzyskiej Izby z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego na spotkaniu w Busku-Zdroju, zorganizowanym 9 października z okazji Dnia Budownictwa.

- Pandemia koronawirusa od wiosny tego roku wywiera dotkliwy wpływ na gospodarkę, życie społeczno-gospodarcze i kontakty międzyludzkie. Ta sytuacja początkowo spowodowała, że organy i Biuro Izby rozpoczęły wiosną tego roku pracę w trybie zdalnym. Wszystkie sprawy były i są załatwiane na bieżąco. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała dla wszystkich członków szkolenia online z których korzystali także członkowie naszej Izby. Po częściowym poluzowaniu wprowadzonych przez rząd nakazów, związanych z bezpieczeństwem życia i zdrowia obywateli Okręgowa Rada zdecydowała, że rozpoczniemy organizowanie tak zwanych spotkań środowiskowych, które odbywały się w poprzednich czterech latach w poszczególnych powiatach. Pierwszym z nich jest dzisiejsze spotkanie w Busku-Zdroju, zorganizowane dla członków Izby z trzech powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. W imieniu przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa doktora inżyniera Stefana Szałkowskiego, Okręgowej Rady naszej Izby i członków Prezydium oraz swoim witam Gości dzisiejszego spotkania i Was - członków naszej Izby.

Gościmy dzisiaj w jednej osobie członka zarządu powiatu buskiego, pełnomocnika burmistrza Buska-Zdroju i członka naszej Izby kolegę Tomasza Mierzwę, Andrzeja Tracza - naczelnika Wydziału Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Busko-Zdrój. Są z nami także koleżanka Danuta Jamrozik-Szymkiewicz - skarbnik naszej Rady, kolega Zbigniew Dusza - sekretarz naszej Izby, koleżanka Anna Kawiorska z Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Halina Kościńska z Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Witam wszystkich zgromadzonych w gościnnych progach Buskiego Samorządowego Centrum Kultury – mówił w Busku Tomasz Marcinowski.

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby przypomniał najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w Izbie od wiosny tego roku, w tym między innymi XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy, przeprowadzony w trybie zdalny, I nadzwyczajny Zjazd Świętokrzyskiej Izby, podczas którego wybrano na stanowisko przewodniczącego naszej Izby doktora inżyniera Stefana Szałkowskiego, a także przedstawił zmiany personalne w Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej, do której powołano Edmunda Pieniążka, a wśród delegatów na Krajowy Zjazd powołano Bolesława Balcerka.

Tomasz Marcinowski zachęcał wszystkich inżynierów do uczestnictwa w szkoleniach online prezentowanych na stronie internetowej polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poinformował także o stanie aktywnych członków Izby, których na 1 października jest 4201, co plasuje Świętokrzyską Izbę na 12 miejscu wśród 16 Izb w kraju. W powiecie buskim jest 211 członków, w powiecie pińczowskim 70, w powiecie kazimierskim 31.

Jak mówił, poza częścią oficjalną planowano w Busku szkolenie na temat nowelizacji Prawa budowlanego, które weszło w życie 19 września bieżącego roku, jednak z przyczyn rozprzestrzeniającej się epidemii nie doszło ono do skutku.

Wśród wystąpień podczas spotkania w Busku, była interesująca prezentacja najważniejszej obecnie w tym mieście i całym powiecie budowa tężni solankowej, która zostanie otwarta wiosna roku 2021.

Z okazji Dnia Budownictwa życzenia przekazał wszystkim członkom Świętokrzyskiej Izby Tomasz Marcinowski oraz Tomasz Mierzwa. Obaj życzyli budowlanej braci samych udanych inwestycji, zadowolenia z wykonywanej pracy, a przede wszystkim zdrowia w dobie pandemii koronawirusa.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(60)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692