Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

CZWARTOWE EGZAMINY USTNE W BRANŻY MOSTOWEJ I HYDROTECHNICZNEJ

Drukuj

17 września w sali konferencyjnej Izby zostały przeprowadzone dwa egzaminy ustne.
W sesji przedpołudniowej przystąpiło do egzaminu ustnego 5 inżynierów z branży mostowej, którzy byli oceniani przez Komisję w składzie: mgr inż. Marian Dolipski - przewodniczący, dr inż. Wiesław Nowak, mgr inż. Stanisław Rozin.

Popołudniu odbył się egzamin ze specjalności hydrotechnicznej, do którego przystąpiła jedna kandydatka, która odpowiadała przed komisją egzaminacyjną w skład której weszli: mgr inż. Andrzej Pieniążek - przewodniczący, mgr inż. Bożena Paluch oraz mgr inż. Paweł Taborski.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(60)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692