Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ROZPOCZĘŁY SIĘ EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

W piątek, 4 września 2020 roku w Kielcach do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w XXXV sesji organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przystąpiło 130 osób.

W tym roku ze względu na panującą epidemię koronawirusa, egzaminy testowe na uprawnienia budowlane odbyły się w dwóch turach z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. O godzinie 9 w sali budynku ZUGA SHL w Kielcach egzamin pisało 67 inżynierów ubiegających się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godzinie 14 do testów przystąpiły 63 osoby: 9 ubiegających się o uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej, 5 w specjalności inżynieryjnej mostowej, 8 w specjalności inżynieryjnej kolejowej kolejowe obiekty budowlane, 1 w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, 3 w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej, 20 w specjalności instalacyjnej sanitarnej, 17 w specjalności instalacyjnej elektrycznej. Łącznie w piątek, 4 września, w Kielcach egzamin pisemny składało 130 inżynierów.

W piątek taki sam sprawdzian w ramach XXXV sesji egzaminacyjnej odbywał się we wszystkich 16 Izbach w całym kraju.

– Przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień budowlanych, czyli umożliwienie inżynierom pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to podstawa działalności naszej Izby. W tym roku egzaminowi towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa, co wynika z sytuacji zagrożenia epidemią. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i życzę pomyślnych wyników egzaminu – mówi Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, inaugurując sesję egzaminacyjną.

Przewodniczący komisji szczegółowo poinformował zdających o regulaminie egzaminu. Liczbę pytań i czas przeznaczony na rozwiązanie testu był uzależniony od specjalności i zakresu uprawnień, o jakie starali się inżynierowie.

Zdający, którzy na egzamin przyszli w maseczkach higienicznych, poddani zostali pomiarowi temperatury. Ich tożsamość była sprawdzana przy wejściu na salę. Na każdego z nich czekał w wyznaczonym miejscu zestaw pytań w zamkniętych kopertach. Podczas pisania testu nie mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych.

Wyniki testu zostaną ogłoszone w środę, 9 września. Od 10 września rozpoczną się egzaminy ustne, które potrwają w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa do 22 września bieżącego roku.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692