Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY ŚOIIB POD NOWYM KIEROWNICTWEM

Drukuj

W środę, 29 lipca, odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po raz pierwszy w roli przewodniczącego prowadził je doktor Stefan Szałkowski.

Na wstępie spotkania Andrzej Pawelec - wiceprzewodniczący Okręgowej Rady odczytał listy gratulacyjne, jakie przekazano na ręce nowego przewodniczącego w związku z jego nominacją na to stanowisko. Wśród serdecznych gratulacji oraz życzeń sukcesów i wszelkiej pomyślności w prowadzeniu Izby w nowej kadencji, były ciepłe słowa od profesora Zbigniewa Kledyńskiego - prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczących okręgowych Izb: Kujawsko-Pomorskiej, Łódzkiej, Dolnośląskiej, Małopolskiej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także prezesów jędrzejowskiej firmy Kartel, przewodniczącego NOT, Związku Mostowców.

Prezes Zbigniew Kledyński przekazał także gratulacje dla Bolesława Balcerka, który został wybrany na delegata na Krajowy Zjazd Izby.

Specjalne słowa podziękowania i uznania, profesor Kledyński przekazał także wiceprzewodniczącemu Izby Andrzejowi Pawelcowi, który po śmierci prezesa Wojciecha Płazy pełnił obowiązki przewodniczącego Świętokrzyskiej Izby. To były szczególnie trudne miesiące wytężonej pracy, także w związku ze zmianą systemu funkcjonowania Izby spowodowanej epidemią koronawirusa.

Podczas posiedzenia złożono sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Przekazano informację o stanie członków Izby. Jak powiedziała Wiesława Sobańska - dyrektor Biura Izby - stan członków na 2 lipca bieżącego roku wynosił ogółem 7264, w tym aktywnych 4199.

Przyjęto protokół z posiedzenia Okręgowej rady w dniu 16 czerwca.

Skarbnik Okręgowej Rady Danuta Jamrozik-Szymkiewicz złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Sprawozdania z działalności komisji w ostatnim okresie złożyli także Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Stanisław  Zieliński - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Major - Okręgowy rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Dariusz Adamek -  przewodniczący Okręgowego Sądu.

Przewodniczący Okręgowej Rady, nawiązując do swojego przemówienia inauguracyjnego, przedstawił najważniejsze plany na swoją kadencję i przydzielił członkom rady zadania na najbliższy czas. Jak powiedział, w swoich planach dotyczących pracy Izby, stawia na pierwszym miejscu na współpracę, aktywizację członków, pomoc i wsparcie dla młodych oraz współpracę ze światem nauki, biznesem i instytucjami oraz mediami.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692