Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE PLENARNE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Drukuj

W czwartek, 23 lipca bieżącego roku, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Prowadził je przewodniczący Andrzej Pieniążek. Wśród gości zaproszonych na posiedzenie byli między innymi nowy przewodniczący Okręgowej Rady doktor Stefan Szałkowski oraz zastępca przewodniczącego Andrzej Pawelec.

Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - na wstępie złożył gratulacje nowemu przewodniczącemu Okręgowej Rady, podkreślając, że wybór jego osoby na to stanowisko jest wyrazem uznania, zaufania i szacunku ze strony członków Izby oraz podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz środowiska inżynierów budownictwa.

Złożył także doktorowi Stefanowi Szałkowskiemu podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. - Pracowałem z kolegą Szałkowskim przez wiele lat na Politechnice Świętokrzyskiej i w naszej Izbie. Pragnę docenić jego niezwykle cenną wiedzę, doświadczenie i osobowość. Chcę mu podziękować i wyrazić nadzieję na dalszą współpracę w ramach Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Składam najlepsze życzenia na przyszłość - mówił przewodniczący Andrzej Pieniążek.

Andrzej Pieniążek powitał w gronie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej nowego członka - Edmunda Pieniążka, który w przeszłości był już zaangażowany w pracę OKK. Przewodniczący zaprosił nowego członka do zespołu i wyraził nadzieję, że znów zajmował się on będzie interpretacją uprawnień budowlanych członków izby.

Następnie przypomniał wydarzenia, dotyczące OKK, na przestrzeni okresu od 25 lutego 2020 roku do chwili obecnej.

Edmund Pieniążek złożył sprawozdanie z prac zespołu dotyczących interpretacji uprawnień budowlanych. Jak powiedział, w okresie od 25 lutego zespół opracował 32 interpretacji, a od początku kadencji 197.

Następnie przystąpiono do wyboru nowego zastępcy przewodniczącego OKK. Na to stanowisko Andrzej Pieniążek zaproponował kandydaturę Zygmunta Zimnego - członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, od 2003 roku członka zespołów egzaminacyjnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz współpracownika zespołu do spraw interpretacji przepisów. Członkowie OKK jednogłośnie przyjęli tę kandydaturę. Zygmunt Zimny wyraził podziękowanie.

Wśród poruszanych zagadnień były także te, dotyczące zbliżającej się sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Jak poinformowano, XXXV sesja przełożona z terminu majowego i czerwcowego, odbędzie się 4 września - egzamin pisemny, a od 10 września odbywać się będą egzaminy ustne. Przedstawiono także nowe zasady przeprowadzania egzaminów pisemnego i ustnych.
 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692