Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

XIX OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ŚOIIB

Drukuj

W dniach od 27 maja do 1 czerwca odbywał się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa w trybie zdalnym z wykorzystaniem do głosowania portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe udział wzięło 101 delegatów na 106 uprawnionych co stanowi 95,28%. Wszystkie uchwały zjazdu dotyczące zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów, udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie za 2019r. i przyjęcia budżetu Izby na 2020r. zostały przyjęte przez delegatów.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692